Cigaretové filtre

Filter ako pomôcka pri balení cigariet ochladzuje dym, tým bráni deformácii cigarety a vdýchnutia častí fajčiva do úst.
Filtre sa začali hromadne dávať do cigariet až v päťdesiatych rokoch. Vtedy sa prišlo na to, že s filtrom sa dá vdychovať aj tabak, ktorý by vás bez filtra asi definitívne odnaučil fajčiť. V päťdesiatych rokoch sa tiež veľa experimentovalo. Jedna z firiem vyrábala filtre dokonca z azbestu.
Cigaretové filtre sú z dreva. Presnejšie teda z celulózy, ktorá sa z dreva získava. Sú to dlhé tenké vlákna, ktoré sa chemicky a stlačením upravia tak, aby podobne ako u papiera, držali pri sebe.